วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ตารางกิจกรรมสวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 2
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
คลิ๊กข้อมูลการเดินทางและแผนที่สวนป่านาบุญ 2ติดต่อสอบถามข้อมูลยา 9 เม็ด เพื่อดูแลสุขภาพได้ใน Line สวนป่านาบุญ 2คลิ๊ก ข้อควรทราบก่อนการเข้าค่ายสุขภาพ 


คลิ๊ก คู่มือค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ศึกษาเบื้องต้นก่อนเข้าค่ายสุขภาพ
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย   
ตารางกิจกรรมปี 2561

*27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 
  23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
*31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 
*11 - 19 มิถุนายน 2561
  2 กรกฏาคม 2561 (อบรมภายใน)
  3-4 กรกฏาคม 2561 (อบรมภายใน)
  6- 8 กรกฏาคม 2561

  3 - 5 สิงหาคม 2561
  7 - 9 กันยายน 2561
*28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2561

*11 - 17 ธันวาคม 2561


หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายละเอียดการสมัครของแต่ละค่ายดูด้านล่าง
ข้อมูลจะเรียงจากปลายปีลงไปหาต้นปี โดยให้ลากดูรายการต่าง ๆ ลงไปด้านล่าง

*11 - 17 ธันวาคม 2561


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 7 วัน)
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก
สนใจสมัครติดต่อ
คุณเพชรแผ่นดิน 084-745-8069
คุณเพชรเพียรธรรม 081-084-5469
อ.ระวิ 089-977-7039

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เข้าค่าย ดังนี้
เต้นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ(ถ้ามี)/
ขวดน้ำดื่ม / แก้วน้ำ/ ไฟฉาย /เครื่องใช้ส่วนตัว / เครื่องใช้กันหนาว กันฝน 
กันยุง

หมายเหตุ
มีจัดตลาดวิถีธรรมวันที่ 17 ธันวาคม 2561*28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2561


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 7 วัน)
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก
สนใจสมัครติดต่อ
คุณเพชรแผ่นดิน 084-745-8069
คุณเพชรเพียรธรรม 081-084-5469
อ.ระวิ 089-977-7039


กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เข้าค่าย ดังนี้
เต้นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ(ถ้ามี)/
ขวดน้ำดื่ม / แก้วน้ำ/ ไฟฉาย /เครื่องใช้ส่วนตัว / เครื่องใช้กันหนาว กันฝน 
กันยุง

หมายเหตุ
มีจัดตลาดวิถีธรรมวันที่ 4 ตุลาคม 2561


26 - 27 กันยายน 2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)อบรมให้อสม. จากรพ.สต.สามแยก 75 ท่าน และรพ.สต.ท่าประจะ 50 ท่าน รวม 125 คน และรับสมัครบุคคลทั่วไป
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
081-084-5469
084-745-8069
089-977-7039
 

7 - 9 กันยายน 2561 ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ (หลักสูตร 3 วัน)รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
081-084-5469
084-745-8069
089-977-7039
 
กิจกรรมในค่าย
*การเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่น พลังศีล
*เผาถ่ายพึ่งตนคุณภาพสูง น้ำส้มควันไม้
*เตรียมดินห่มดิน กสิกรรมยั่งยืน (Permaculture)
*สอนทำน้ำยาอเนกประสงค์
*เรียนรู้แพทย์วิถีธรรม
หมายเหตุ:อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เข้าค่ายดังนี้
เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)/ขวดน้ำดื่ม/แก้วน้ำ/ไฟฉาย/ เครื่องใช้ส่วนตัว 


3 - 5 สิงหาคม 2561 ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ (หลักสูตร 3 วัน)รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
081-084-5469
084-745-8069
089-977-7039
 
กิจกรรมในค่าย
*การเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่น พลังศีล
*เผาถ่ายพึ่งตนคุณภาพสูง น้ำส้มควันไม้
*เตรียมดินห่มดิน กสิกรรมยั่งยืน (Permaculture)
*สอนทำน้ำยาอเนกประสงค์
*เรียนรู้แพทย์วิถีธรรม
หมายเหตุ:อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เข้าค่ายดังนี้
เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)/ขวดน้ำดื่ม/แก้วน้ำ/ไฟฉาย/ เครื่องใช้ส่วนตัว
 6 - 8 กรกฏาคม 2561 ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ (หลักสูตร 3 วัน)รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
081-084-5469
084-745-8069
089-977-7039
 
กิจกรรมในค่าย
*การเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่น พลังศีล
*เผาถ่ายพึ่งตนคุณภาพสูง น้ำส้มควันไม้
*เตรียมดินห่มดิน กสิกรรมยั่งยืน (Permaculture)
*สอนทำน้ำยาอเนกประสงค์
*เรียนรู้แพทย์วิถีธรรม
หมายเหตุ:อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เข้าค่ายดังนี้
เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)/ขวดน้ำดื่ม/แก้วน้ำ/ไฟฉาย/ เครื่องใช้ส่วนตัว3-4 กรกฏาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)จัดอบรมภายในให้กับนักเรียน จำนวน 30 คน และคุณครู จำนวน 10  คน
จาก โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ อ.สทิงพระ  จ.สงขลา
ผ่านการประสานจากคุณครูแอน
อบรมเวลา 8.00-16.30 น.
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
*หมายเหตุ  ขอเชิญจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่สะดวกร่วมบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ได้ตามวันเวลา ข้างต้น
 2 กรกฏาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)จัดอบรมภายในให้กับนักเรียนและคุณครู จำนวน 190 คน
จาก โรงเรียน ป่าพยอมวิทยา จ.พัทลุง
ผ่านการประสานจากคุณครูบุษกร
อบรมเวลา 8.00-16.30 น.
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
*หมายเหตุ  ขอเชิญจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่สะดวกร่วมบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ได้ตามวันเวลา ข้างต้น
 

*11 - 19 มิถุนายน 2561 


ค่ายพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน) ครั้งที่ 21 
รุ่น "ดับนรกด้วยอริยศีล" 

ร่วมกับโครงการค่ายงดเหล้าเข้าพรรษาสู่สุขภาพดีด้วยหลักแพทย์วิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ของ สสส.
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก
ผู้เข้าค่ายมีคุณสมบัติ เคยผ่านค่ายสุขภาพ 5-9 วันมาแล้วเท่านั้น

สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 2


สนใจสมัครติดต่อ
คุณเพชรแผ่นดิน     084-745-8069
คุณเพชรเพียรธรรม 081-084-5469
คุณ อ.ระวิ                089-977-7039

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์หรือมุ้ง  เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน  ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม


หมายเหตุ:
1. พึ่งตน และทานอาหารมื้อเดียวได้
2. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
3. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์
วิถีธรรม 5-9  วันมาแล้วเท่านั้น
4. หากสะดวก กรุณานำผ้าห่มมาด้วย


 
*31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล (หลักสูตร 3 วัน)รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
081-6933859
080-2288298
085-7989468
 
กิจกรรมในค่าย
*การเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่น พลังศีล
*เผาถ่ายพึ่งตนคุณภาพสูง น้ำส้มควันไม้
*เตรียมดินห่มดิน กสิกรรมยั่งยืน (Permaculture)
*สอนทำน้ำยาอเนกประสงค์
*เรียนรู้แพทย์วิถีธรรม
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล (หลักสูตร 3 วัน)


รับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
081-6933859
080-2288298
085-7989468

ลงทะเบียน 15.00-17.00 น. 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมในค่าย
* สอนทำจุลินทรีย์
*การทำปุ๋ยขนมชั้น
*การเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่น
*ทำเตาอบถ่านพึ่งตนคุณภาพสูง
*ห่มดิน ปลูกพืชแบบง่าย หายโรค

*27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก  (หลักสูตร 9 วัน)
 รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
มีจัดตลาดวิถีธรรม 4 กุมภาพันธ์ 2560

สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 2

084-745-8069
081-084-5469
089-977-7039 
081-0845469
081-4968042ปรับปรุงข้อมูล
29 เมษายน 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น