วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคอีสาน ปี 2561


กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคอีสานปี 2561
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)


 เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 


**31 ธ.ค.- 2 ม.ค.2561 งานเพื่อดินฟ้า ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)
*5-13 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
5-7 ม.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
 19-21 ม.ค.2561 วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
27 ม.ค.2561 ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
27 ม.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)

เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก) 

2-4 ก.พ.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก) 3 ก.พ.2561 ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
10 ก.พ.2561 ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
*15-23 ก.พ.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
 17 ก.พ.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
17-18 ก.พ.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)


 
เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)
 2-4 มี.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
 17 มี.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
*17-25 มี.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

*28 มี.ค.-1 เม.ย. 2561 ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก) 
เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 
1 เม.ย.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
2-3 เม.ย. 2561 อบรมภายใน ณ อบต.บัวแดง จ.ร้อยเอ็ด (คลิ๊ก)
**5-11 เม.ย.2561 ปลุกเสกพระแท้ ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)

6-8 เม.ย.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
**13-15 เม.ย.2561 ตลาดอริยะ ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)

*16-20 เม.ย.2561 วัดปทุมรังษี (ธ) อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)

26-27 เม.ย. 2561 อบรมภายใน ณ บริษัทเกลือพิมาย จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
28 เม.ย.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)


เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก) 
 *2-10 พ.ค.2561 ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฏก ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
4-6 พ.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
15-17 พ.ค.2561 วัดไทยบำรุง อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
18-20 พ.ค.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
18-20 พ.ค.2561 วัดประทุมวัน อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
19 พ.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
*23-29 พ.ค.2561 อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี (คลิ๊ก)
*25 พ.ค.2561 โรงพยาบาลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี (คลิ๊ก)
 26 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)

1-3 มิ.ย.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
*1-4 มิ.ย.2561 บวรราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)

3 มิ.ย.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
11-13 มิ.ย.2561 วัดสนวนวารีพัฒนาราม อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
16-17 มิ.ย.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
 20-22 มิ.ย.2561 วัดสระเกษ(วัดหลวงปู่เฉย) อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
*22-30 มิ.ย.2561 ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฏก ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)


เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)


3-6 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
6-8 ก.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
7-9 ก.ค. 2561 ต.หนองสองห้อง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
 8 ก.ค.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก) 
11 ก.ค. 2561 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
16-19 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
20 ก.ค. 2561 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
20-21 ก.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
20-22 ก.ค.2561 อาวาสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี (คลิ๊ก)
22 ก.ค. 2561 รพสต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
*22-25 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
*22-28 ก.ค.2561 ค่ายสุขภาพ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก) 
*26-29 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
 
เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)

1-3 ส.ค.2561 วัดป่าศรัทธาธรรม ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
3-5 ส.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
3-5 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก) 
4-5 ส.ค.2561 ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
5 ส.ค.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
*5-13 ส.ค.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
8-10 ส.ค.2561 วัดธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (คลิ๊ก)
8-10 ส.ค.2561 วัดสามัคคีชัย บ้านหนองเสาเล้า หมู่ 9 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
10-12 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
15-17 ส.ค.2561 วัดโนนแห่โพธิ์ชัย บ้านหอย หมู่ 2 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
17-19 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
17-19 ส.ค.2561 วัดศรีประสิทธิ์ บ้านหนองแกมน ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
18-19 ส.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
21-23 ส.ค.2561 วัดบ้านป่าปอ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (คลิ๊ก)
22-24 ส.ค.2561 วัดประทุมวัน บ้านเพ็กใหญ่ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
25-27 ส.ค.2561 วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์ หมู่ 8 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
24-26 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
29-31 ส.ค.2561 วัดบูรพา บ้านโนนทองหลาง หมู่ 2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)

เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 

31 ส.ค - 2 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
2-4 ก.ย. 2561 วัดอัมพวัน บ้านหนองคอง หมู่ 8 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
6-8 ก.ย. 2561 วัดประทุมวัน ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
7-9 ก.ย.2561 รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
7-9 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
9-11 ก.ย. 2561 อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
12-14 ก.ย. 2561 วัดป่าบ้านแห่ หมู่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
14-16 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
15-16 ก.ย.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
15-17 ก.ย. 2561  ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)

17-19 ก.ย. 2561 วัดโคกหย่อน บ้านหนองผือ หมู่ 7 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
21-23 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
22-24 ก.ย. 2561 วัดกลางสว่าง บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
26-28 ก.ย. 2561 ต.โน่นข่า อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
28-30 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
29-30 ก.ย.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก) 

เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)
5-7 ต.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
*13-21 ต.ค.2561 ค่ายพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)   
2-4 พ.ย.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)

*12-18 พ.ย. 2561 วัดแจ้งสว่างใน บ้านโนนหันใน ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
17-18 พ.ย.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)

เดือนธันวาคม (คลิ๊ก) 
7-9 ธ.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
15-16 ธ.ค.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
หมายเหตุ
1.รายการที่มีเครื่องหมาย 
* บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก
 
2. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
6 มกราคม 2561 
6 ก.พ.2561 Rev.2 
11/2/2561 rev.3 
12/2/2561 rev.4 
19/2/2561 rev.5 
30/3/2561 rev.6 
28/4/2561 rev.7 
30/4/2561 rev.8 
6/5/2561 rev.9 
12/5/2561 rev.10

20/7/2561 rev.10
14/8/2561 rev.11
29/10/2561 rev.12
27/11/2561 rev.13ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น