วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วืถีธรรม และกิจกรรมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ปี 2561


ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ปี พ.ศ. 2561
คลิ๊ก ข้อควรทราบก่อนการเข้าค่ายสุขภาพ 


คลิ๊ก แผนที่การเดินทาง

คลิ๊ก คู่มือค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ศึกษาเบื้องต้นก่อนเข้าค่ายสุขภาพ

ตอบคำถามที่พบบ่อย (คลิ๊ก) 

แยกตารางกิจกรรมตามรายเดือน(คลิ๊กเลือกตามเดือน)

เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 
เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก)
เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)
เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 
เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก) 
เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)
เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)
เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 
เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)
เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)     
เดือนธันวาคม (คลิ๊ก) 


แยกตารางกิจกรรมตามสถานที่จัด (คลิ๊กเลือกตามสถานที่)

สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
สวนป่านาบุุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)
สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
สวนป่านาบุญ 5 จ.ระยอง (คลิ๊ก)
สวนป่านาบุญ 7 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คลิ๊ก)
สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก) ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ (คลิ๊ก)
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมภาคกลางและภาคตะวันตก (คลิ๊ก)
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมภาคอีสาน (คลิ๊ก)
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมภาคใต้ (คลิ๊ก)
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมภาคตะวันออก (คลิ๊ก)
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในต่างประเทศ (คลิ๊ก)


ตารางกิจกรรมตลาดวิถีธรรม (คลิ๊ก) 
ตารางกิจกรรมค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล (คลิ๊ก) ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ. 2559 (คลิ๊ก)
ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2560 (คลิ๊ก)
ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)

ภาพกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ. 2560 (คลิ๊ก)
ภาพกิจกรรมค่ายสุขภาพและกิจกรรมในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ปี 2561 (คลิ๊ก) 

หมายเหตุ  

เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี


ปรับปรุงข้อมูล
6 ก.พ.2561 Rev.1

*******************************************************


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เดือนมกราคม 2561

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และกิจกรรมเครือข่าย
 เดือนมกราคม 2561
มีหลายจังหวัดดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางทางเว็ปอีกครั้งก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ

 ภาคใต้
5-7 ม.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
*5-13 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
19-21 ม.ค.2561 วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
 27 ม.ค.2561 ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
27 ม.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก) 

ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก
กิจกรรมกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล
25-26 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)กิจกรรมตลาดวิถีธรรม

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
21 มกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และกิจกรรมเครือข่าย
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
มีหลายสถานที่ดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางทางเว็ปอีกครั้งก่อนการเดินทาง)
กิจกรรมค่ายสุขภาพ
ภาคเหนือ


 ภาคใต้
*15-23 ก.พ.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
17 ก.พ.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
17-18 ก.พ.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก) 


ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก


กิจกรรมกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล


4-6 ก.พ.2561 ณ สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
*21-23 ก.พ.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก) 
23-25 ก.พ.2561 ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
23-25 ก.พ.2561 ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)

กิจกรรมตลาดวิถีธรรม
2 ก.พ.2561 ณ ร้านค้าสวัสดิการและแผง 4 หน้าตึก 84 ปี รพ.ศิริราช (คลิ๊ก) 
 4 ก.พ.2561 ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)
9 ก.พ.2561 ณ บริเวรหน้าห้องสมุดสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท (คลิ๊ก)
13 ก.พ.2561 ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน  จ.กรุงเทพฯ  (คลิ๊ก)
15 ก.พ.2561 ณ ฮ่อมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่ (คลิ๊ก)
20 ก.พ.2561 ณ บริเวณลานตึกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท  จ.กรุงเทพฯ  (คลิ๊ก)
23 ก.พ.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน ติดต่อ คุณนาง
เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก ติดต่อ คุณเอ๋
เครือข่ายภาคใต้ ติดต่อ คุณมัณฑณา
เครือข่ายภาคเหนือ  ติดต่อ คุณเอ้ 
เครือข่ายภาคตะวันออก ติดต่อ คุณเล็ก
เครือข่ายต่างประเทศ ติดต่อ คุณตั้ว

ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
6 ม.ค. 2561 Rev.1
6 ก.พ.2561 Rev.2
11/2/2561 rev.3 
14/2/2561 rev.4


เดือนมีนาคม 2561

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และกิจกรรมเครือข่าย
 เดือนมีนาคม 2561
มีหลายสถานที่ดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางทางเว็ปอีกครั้งก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ

16-18 มี.ค.2561 บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (คลิ๊ก)
27 มี.ค. 2561 อบรมภายใน ณ วัดปทุมคงคา จ.อุตรดิตถ์ (คลิ๊ก)

ภาคกลาง 
**25 ก.พ-3 มี.ค.2561 พุทธาภิเษก ปฐมอโศก จ.นครปฐม (คลิ๊ก)

*6-14 มี.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก) 
15 มี.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)

23-25 มี.ค.2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
23-25 มี.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
25 มี.ค.2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
28 มี.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)

 ภาคใต้
ภาคอีสาน

 2-4 มี.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
*6-14 มี.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
17 มี.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
*17-25 มี.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
*28 มี.ค.-1 เม.ย. 2561 ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)

ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก

กิจกรรมกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล

หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
6 ก.พ. 2561 Rev.1 
9/2/2561 Rev.2 
10/3/2561 Rev.3 
14/3/2561 Rev.4 
20/3/2561 Rev.5เดือนเมษายน 2561

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และกิจกรรมเครือข่าย
 เดือนเมษายน 2561
มีหลายสถานที่ดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางทางเว็ปอีกครั้งก่อนการเดินทาง)

ภาคเหนือ


ภาคกลาง 

1 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพ บ้านสู่แดนบุญ เขต บางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
6-8 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก) 
6-8 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพ+กสิกรรมไร้สารพิษ สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
*21-29 เม.ย.2561 ค่ายพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
 ภาคใต้


ภาคอีสาน

*28 มี.ค.-1 เม.ย. 2561 ค่ายสุขภาพ ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก) 


1 เม.ย.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก) 
**5-11 เม.ย.2561 ปลุกเสกพระแท้ ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)
 2-3 เม.ย. 2561 อบรมภายใน ณ อบต.บัวแดง จ.ร้อยเอ็ด (คลิ๊ก)
6-8 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพ รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
**13-15 เม.ย.2561 ตลาดอริยะ ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)
 *16-20 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพ วัดปทุมรังษี (ธ) อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
21 เม.ย.2561 ใต้อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก) 
26-27 เม.ย. 2561 อบรมภายใน ณ บริษัทเกลือพิมาย จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
28 เม.ย.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)

 

ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก

 29 เม.ย.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)


ต่างประเทศ

1 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพ บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
7 เม.ย.2561  ค่ายสุขภาพ Fuangfoo-Mittmann Meteorstr. ประเทศเยอรมันนี (คลิีก)

8 เม.ย.2561 วัดพระธาตุบัวหลวงไทย CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
15 เม.ย.2561 วัดป่าธรรมชาติ CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
15 เม.ย.2561 วัดภูริทัตตวนาราม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
22 เม.ย.2561 Luzernerstr.26 6030 Ebikon Luzern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คลิ๊ก)
28 เม.ย.2561 วัดพุทธรัตนาราม (วัดเคลเลอร์) เท็กซัส ประเทสสหรัฐอเมริกา (ยกเลิก)


1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
6 มกราคม 2561
6 ก.พ.2561 Rev.2
23/2/2561 rev.3 
10/3/2561 rev 4
21/3/2561 rev.5 
26/3/2561 rev.6
30/3/2561 rev.7
4/4/2561 rev.8
16/4/2561 rev.9


เดือนพฤษภาคม 2561กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และกิจกรรมเครือข่าย
 เดือนพฤษภาคม 2561
มีหลายสถานที่ดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางทางเว็ปอีกครั้งก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ

22-25 พ.ค.2561 บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (ยกเลิก)

6 พ.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
*18 พ.ค.2561 ชมร.สันติอโศก จ.กรุงเทพฯ (คลิ๊ก) 
*18 - 22 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)

27 พ.ค. 2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)


 ภาคใต้
ภาคอีสาน

*2-10 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
4-6 พ.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
15-17 พ.ค.2561 วัดไทยบำรุง อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก) 
18-20 พ.ค.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก) 
18-20 พ.ค.2561 วัดประทุมวัน อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
19 พ.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
*23-29 พ.ค.2561 อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี (คลิ๊ก)
*25 พ.ค.2561 โรงพยาบาลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี (คลิ๊ก)
26 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก


กิจกรรมตลาดวิถีธรรม
 4 พ.ค.2561 ณ ร้านค้าสวัสดิการและแผง 4 หน้าตึก 84 ปี ร.พ.ศิริราช (คลิ๊ก)
 6 พ.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
10 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
11 พ.ค.2561 หน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท (คลิ๊ก)
13 พ.ค.2561 ที่ทำการหมู่บ้าน ตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร (คลิ๊ก)
22 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)

หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
8 มกราคม 2560 
6 ก.พ.2561 Rev.2
15/3/2561 rev.3 
18/3/2561 rev.4 
19/3/2561 rev.5 
27/3/2561 rev.6 
15/4/2561 rev.7 
27/4/2561 rev.8 
2/5/2561 rev.9 
4/5/2561 rev.10