วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เดือนสิงหาคม 2561


กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และกิจกรรมเครือข่าย 
เดือนสิงหาคม 2561
มีหลายจังหวัดดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางทางเว็ปอีกครั้งก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ
9-10 ส.ค.2561 วัดหนองก้นครุ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก) 
11-13 ส.ค.2561 ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)
20 ส.ค.2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยางฟ้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน (คลิ๊ก)

 5 ส.ค. 2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
7-8 ส.ค. 2561 ร้านแพทย์วิถีธรรม นวมินทร์ 46 บวรสันติอโศก กรุงเทพ ฯ (คลิ๊ก)
17-19 ส.ค.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ยกเลิก)


 ภาคใต้
ภาคอีสาน


1-3 ส.ค.2561 วัดป่าศรัทธาธรรม ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
3-5 ส.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
3-5 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก) 
4-5 ส.ค.2561 ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
5 ส.ค.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)

*5-13 ส.ค.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
8-10 ส.ค.2561 วัดธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (คลิ๊ก)
8-10 ส.ค.2561 วัดสามัคคีชัย บ้านหนองเสาเล้า หมู่ 9 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
10-12 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
15-17 ส.ค.2561 วัดโนนแห่โพธิ์ชัย บ้านหอย หมู่ 2 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
17-19 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
18-20 ส.ค.2561 วัดศรีประสิทธิ์ บ้านหนองแกมน ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
18-19 ส.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
21-23 ส.ค.2561 วัดบ้านป่าปอ ต.โพนทอง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (คลิ๊ก)
25-27 ส.ค.2561 วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์ หมู่ 8 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
27-31 ส.ค.2561 ณ สำนักงานสมาคมคนตาบอด อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
24-26 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

29-31 ส.ค.2561 วัดบูรพา บ้านโนนทองหลาง หมู่ 2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
31 ส.ค - 2 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก

*27-31 ส.ค. 2561 โรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี (ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มแล้ว แจ้ง 21/8/2561) (คลิ๊ก)


ต่างประเทศ

4 ส.ค.2561 วัดพุทธาวาส Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
4-5 ส.ค.2561 วัดพุทธาราม วาร์บวร์ก ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก)
18 ส.ค.2561 วัดพุทธรัตนาราม (เคลเลอร์) Texas 76244 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
18-19 ส.ค.2561 Erich-Kästner-Str.41B ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก)
กิจกรรมตลาดวิถีธรรม

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
6 มกราคม 2561
6 ก.พ.2561 Rev.2
21/3/2561 rev.3 
16/4/2561 rev.4 
24/4/2561 rev.5 
1/5/2561 rev.6 
29/5/2561 rev.7 
1/6/2561 rev.8 
16/6/2561 rev.9 
21/6/2561 rev.10 
25/6/2561 rev.11 
6/8/2561 rev.12 
7/8/2561 rev.13 
14/8/2561 rev.14
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น