วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ตารางกิจกรรมสวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร


ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 1
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร


 ติดต่อสอบถามข้อมูลยา 9 เม็ด เพื่อดูแลสุขภาพได้ใน 
Line ค่ายสุขภาพหมอเขียวสวนป่านาบุญ1

การเตรียมตัวเข้าค่ายสวนป่านาบุญ 1

บรรยากาศกิจกรรมในค่าย

บรรยากาศสถานที่ 

ข้อมูลการเดินทางและแผนที่ (คลิ๊ก) คลิ๊ก ข้อควรทราบก่อนการเข้าค่ายสุขภาพ 


คลิ๊ก คู่มือค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ศึกษาเบื้องต้นก่อนเข้าค่ายสุขภาพ
ตารางกิจกรรมปี 2561

*5-13 มกราคม 2561
*15-23 กุมภาพันธ์ 2561
*17-25 มีนาคม 2561
*2-10 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม 2561
*22-30 มิถุนายน 2561
3-6 กรกฏาคม 2561
16-19 กรกฏาคม 2561
*22-25 กรกฏาคม 2561
*26-29 กรกฎาคม 2561
*22-28 กรกฏาคม 2561
3-5 สิงหาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561 
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
7-9 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
 *13-21 ตุลาคม 2561
*23-27 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

รายละเอียดการสมัครของแต่ละค่ายดูด้านล่าง
ข้อมูลจะเรียงจากปลายปีลงไปหาต้นปี โดยให้ลากดูรายการต่าง ๆ ลงไปด้านล่าง*23 - 27 ตุลาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เปิดรับสมัคร 23 กันยายน 2561
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ1
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544

อีเมล์ : suanpanaboon.app@gmail.com

ในการสมัครทางอีเมล์โปรดแจ้งข้อมูลให้ครบ
1.ชื่อ-สกุล
2.อายุ
3.ที่อยู่
4.อาชีพ
5.หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์
6.โรคประจำตัวหรืออาการไม่สบาย
7.เป้าหมายการสมัคร
8.ทราบข่าวการสมัครจากที่ไหน
9.โปรแกรมค่ายที่ต้องการร่วมเข้าอบรม
10.เคยเข้ากิจกรรมค่ายกี่ครั้ง
เพื่อไม่ต้องเสียเวลาสอบถามข้อมูลกลับไปกลับมา

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์หรือมุ้ง  เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน  ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม

*13 - 21 ตุลาคม 2561 


ค่ายพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)


บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
เปิดรับสมัคร 13 กันยายน 2561 

สนใจสมัครติดต่อ
081-924-2439
089-452-0559
087-970-8624
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์หรือมุ้ง  เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน  ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม

หมายเหตุ:
1. พึ่งตน และทานอาหารมื้อเดียวได้
2. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
3. หากสะดวก กรุณานำผ้าห่มมาด้วย

 นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี โท เอก สถาบันวิชชาราม
หลักสูตร "จิตอาสาวิถีธรรม สถาบันวิชชาราม"
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เชิญร่วมเข้าค่ายและบำเพ็ญคุณในค่ายร่วมกับหมู่่มิตรดีสหายสังคมสิ่งแวดล้อมดี
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 
7 - 9 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและกสิกรรมไร้สารพิษ
 (หลักสูตร 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ1
คุณกิ๊ฟ 082-347-3898
คุณคะน้า 094-896-4811
คุณโอ 061-975-4544


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์หรือมุ้ง  เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน  ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม   3 - 5 สิงหาคม 2561 
10-12 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก
และเกษตรทฤษฏีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
 (หลักสูตร 3 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ1
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์หรือมุ้ง  เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน  ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม *22 - 28 กรกฏาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 7 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ1
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544

อีเมล์ : suanpanaboon.app@gmail.com

ในการสมัครทางอีเมล์โปรดแจ้งข้อมูลให้ครบ
1.ชื่อ-สกุล
2.อายุ
3.ที่อยู่
4.อาชีพ
5.หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์
6.โรคประจำตัวหรืออาการไม่สบาย
7.เป้าหมายการสมัคร
8.ทราบข่าวการสมัครจากที่ไหน
9.โปรแกรมค่ายที่ต้องการร่วมเข้าอบรม
10.เคยเข้ากิจกรรมค่ายกี่ครั้ง
เพื่อไม่ต้องเสียเวลาสอบถามข้อมูลกลับไปกลับมา

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์หรือมุ้ง  เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน  ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม รุ่นที่ 1:  3 - 6 กรกฏาคม 2561 
รุ่นที่ 2: 16-19 กรกฏาคม 2561
*รุ่นที่ 3: 22-25 กรกฏาคม 2561
*รุ่นที่ 4: 26-29 กรกฏาคม 2561

หลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษกิจพอเพียง (หลักสูตร 4 วัน 3 คืน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เฉพาะรุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 
ร่วมบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสมัครติดต่อ

คุณโอ : 061-975-4544
คุณกิ๊ฟ : 082-347-3898
คุณคะน้า: 094-896-4811อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์หรือมุ้ง  เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน  ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม 
*22 - 30 มิถุนายน 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)

ร่วมกับโครงการค่ายงดเหล้าเข้าพรรษาสู่สุขภาพดีด้วยหลักแพทย์วิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ของ สสส รุ่นที่ 8
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 22 พฤษภาคม 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ในการสมัครทางอีเมล์โปรดแจ้งข้อมูลให้ครบ
1. ชื่อ-สกุล
2. อายุ
3. ที่อยู่
4.อาชีพ
5.การศึกษา
6. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์
7.โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
8.เป้าหมายการอบรม
9.ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน
10.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม
11. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง 
เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการสอบถามข้อมูลกลับไป-มา
หมายเหตุ มีตลาดวิถีธรรมวันที่ 30 มิถุนายน 2561
26 พฤษภาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายสาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544
*2 - 10 พฤษภาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)

ร่วมกับโครงการค่ายงดเหล้าเข้าพรรษาสู่สุขภาพดีด้วยหลักแพทย์วิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ของ สสส รุ่นที่ 2
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 2  เมษายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ในการสมัครทางอีเมล์โปรดแจ้งข้อมูลให้ครบ
1. ชื่อ-สกุล
2. อายุ
3. ที่อยู่
4.อาชีพ
5.การศึกษา
6. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์
7.โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
8.เป้าหมายการอบรม
9.ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน
10.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม
11. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง 
เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการสอบถามข้อมูลกลับไป-มา
หมายเหตุ มีตลาดวิถีธรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2561


*17 - 25 มีนาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 17  กุมภาพันธ์ 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

*15 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 2  เมษายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
        
*5 - 13 มกราคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 2  เมษายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
     

หมายเหตุ 
แต่ละค่ายเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพล่วงหน้า 1 เดือนรายการที่มีเครื่องหมาย * บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมหมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด 
 แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย  ถุงผ้าเพื่อใส่ของ   


ปรับปรุงข้อมูล
24/4/2561 rev.1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น