วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้อควรทราบก่อนการเข้าค่ายสุขภาพ

แผนที่การเดินทาง

คลิ๊ก

ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ ปี 2561

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคเหนือปี 2561
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 
13-19 ม.ค.2561 ศูนย์ผู้สูงอายุ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก) 
15-21 ม.ค.2561 บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (คลิ๊ก)
27-28 ม.ค.2561 เทศบาลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน (คลิ๊ก) 
30-31 ม.ค.2561 ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)


เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก)
*7-15 ก.พ.2561 ณ ฮ่อมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่ (คลิ๊ก) 
16-18 ก.พ.2561 บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (คลิ๊ก)

เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)
16-18 มี.ค.2561 บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (คลิ๊ก)
27 มี.ค. 2561 อบรมภายใน ณ วัดปทุมคงคา จ.อุตรดิตถ์ (คลิ๊ก)เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 

7-8 เม.ย.2561 ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)

เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก) 
5-6 พ.ค.2561 ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)
5-7 พ.ค.2561 ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)
11-12 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 8 ฮอมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่ (คลิ๊ก)เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)

13-16 มิ.ย.2561 บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (คลิ๊ก)
18-20 มิ.ย.2561 พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)
23-24 มิ.ย.2561 ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)

เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)
*14-22 ก.ค.2561 บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (คลิ๊ก)
24-25 ก.ค.2561 ค่ายเจดีย์(วัดแม่แฝกหลวง) จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)
27-29 ก.ค.2561 พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก) 

เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)

4-5 ส.ค.2561 เทศบาลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน (คลิ๊ก)
9-10 ส.ค.2561 วัดหนองก้นครุ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก) 
11-13 ส.ค.2561 ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)
20 ส.ค.2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยางฟ้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน (คลิ๊ก)


เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 

*24-28 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 8 อาวาสสถานฮอมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่ (คลิ๊ก)

เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)


เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)    

 3-4 พ.ย.2561 เทศบาลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน (คลิ๊ก)
*21-29 พ.ย.2561 ชุมชนดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย (คลิ๊ก)
 *30 พ.ย.- 4 ธ.ค.2561 พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)


เดือนธันวาคม (คลิ๊ก)

15-16 ธ.ค.2561 เทศบาลตำบลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน (คลิ๊ก) 
*19-23 ธ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 8 อาวาสสถานฮอมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่ (คลิ๊ก)หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่
เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083

ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
6 กุมภาพันธ์ 2561 Rev.1 
21/3/2561 rev.2
24/4/2561 rev.3
6/6/2561 rev.4
29/10/2561 rev.5


ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคกลางและภาคตะวันตก ปี 2561กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่าย
ภาคกลางและภาคตะวันตกปี 2561
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)


 เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 

6 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
7 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
7 ม.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
*16-24 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
28 ม.ค.2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)

เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก)
3-4 ก.พ.2561 บ้านทุ่งน้ำไท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คลิ๊ก)
4 ก.พ.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
18 ก.พ.2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
21-25 ก.พ. 2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก) 
**25 ก.พ-3 มี.ค.2561 พุทธาภิเษก ปฐมอโศก จ.นครปฐม (คลิ๊ก)

เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)


*6-14 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก) 
23-25 มี.ค. 2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
25 มี.ค.2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
25 มี.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 
1 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม บ้านสู่แดนบุญ เขต บางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
6-8 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
6-8 เม.ค.2561 ค่ายสุขภาพ+กสิกรรมไร้สารพิษ สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
*21-29 เม.ย.2561 ค่ายพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
29 เม.ย.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)
 

เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก) 

4-6 พ.ค.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
6 พ.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
13-17 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 7 บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คลิ๊ก)

27 พ.ค. 2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
 27 พ.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)
1 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
3 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
8-10 มิ.ย.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
15 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
 21-22 มิ.ย.2561 สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อ.เมือง จ.สระบุรี (คลิ๊ก)
22 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก) 
24 มิ.ย.2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)

24 มิ.ย.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)
29 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)

เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)

 1 ก.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
*3-11 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
20-22 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
*27 ก.ค.- 3 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
29 ก.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
 5 ส.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
7-8 ส.ค. 2561 ร้านแพทย์วิถีธรรม นวมินทร์ 46 บวรสันติอโศก กรุงเทพ ฯ (คลิ๊ก)
17-19 ส.ค.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
*27-31 ส.ค. 2561 โรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี (คลิ๊ก)


เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 

2 ก.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
3 ก.ย.2561 ห้องประชุม(อาคารเรียน) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพล จ.กรุงเทพฯ (คลิ๊ก) 
 7-9 ก.ย.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
12 - 16 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)

29-30 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 7 บ้านทุ่งน้ำไท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คลิ๊ก)
30 ก.ย.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)
 2 ต.ค.2561 สวนร่มบุญ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (คลิ๊ก)
 *3 - 10 ต.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
11 ตุลาคม 2561 ณ ร้านแพทย์วิถีธรรม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพ ฯ (คลิ๊ก)
 *26 ต.ค. - 2 พ.ย.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
 28 ต.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)     


 4 พ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
 9-11 พ.ย.2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
21 - 25 พ.ย. 2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
25 พ.ย.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนธันวาคม (คลิ๊ก) 


 2 ธ.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
 *6-11 ธ.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

14-16 ธ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก) 
 17-19 ธ.ค.2561 สวนร่มบุญ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (คลิ๊ก)
 *22 - 26 ธ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
 23 ธ.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน ติดต่อ คุณนาง
เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก ติดต่อ คุณเอ๋
เครือข่ายภาคใต้ ติดต่อ คุณมัณฑณา
เครือข่ายภาคเหนือ  ติดต่อ คุณเอ้ 
เครือข่ายภาคตะวันออก ติดต่อ คุณเล็ก
เครือข่ายต่างประเทศ ติดต่อ คุณตั้ว


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
29 ธันวาคม 2560 
6 ก.พ.2561 Rev.2 
15/3/2561 rev.3 
16/4/2561 rev.4
1/5/2561 rev.5
16/5/2561 rev.6
26/8/2561 rev.7
23/9/2561 rev.8

ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคอีสาน ปี 2561


กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคอีสานปี 2561
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)


 เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 


**31 ธ.ค.- 2 ม.ค.2561 งานเพื่อดินฟ้า ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)
*5-13 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
5-7 ม.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
 19-21 ม.ค.2561 วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
27 ม.ค.2561 ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
27 ม.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)

เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก) 

2-4 ก.พ.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก) 3 ก.พ.2561 ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
10 ก.พ.2561 ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
*15-23 ก.พ.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
 17 ก.พ.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
17-18 ก.พ.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)


 
เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)
 2-4 มี.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
 17 มี.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
*17-25 มี.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

*28 มี.ค.-1 เม.ย. 2561 ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก) 
เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 
1 เม.ย.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
2-3 เม.ย. 2561 อบรมภายใน ณ อบต.บัวแดง จ.ร้อยเอ็ด (คลิ๊ก)
**5-11 เม.ย.2561 ปลุกเสกพระแท้ ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)

6-8 เม.ย.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
**13-15 เม.ย.2561 ตลาดอริยะ ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)

*16-20 เม.ย.2561 วัดปทุมรังษี (ธ) อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)

26-27 เม.ย. 2561 อบรมภายใน ณ บริษัทเกลือพิมาย จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
28 เม.ย.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)


เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก) 
 *2-10 พ.ค.2561 ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฏก ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
4-6 พ.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
15-17 พ.ค.2561 วัดไทยบำรุง อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
18-20 พ.ค.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
18-20 พ.ค.2561 วัดประทุมวัน อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
19 พ.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
*23-29 พ.ค.2561 อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี (คลิ๊ก)
*25 พ.ค.2561 โรงพยาบาลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี (คลิ๊ก)
 26 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)

1-3 มิ.ย.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
*1-4 มิ.ย.2561 บวรราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)

3 มิ.ย.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
11-13 มิ.ย.2561 วัดสนวนวารีพัฒนาราม อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
16-17 มิ.ย.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
 20-22 มิ.ย.2561 วัดสระเกษ(วัดหลวงปู่เฉย) อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
*22-30 มิ.ย.2561 ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฏก ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)


เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)


3-6 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
6-8 ก.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
7-9 ก.ค. 2561 ต.หนองสองห้อง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
 8 ก.ค.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก) 
11 ก.ค. 2561 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
16-19 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
20 ก.ค. 2561 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
20-21 ก.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
20-22 ก.ค.2561 อาวาสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี (คลิ๊ก)
22 ก.ค. 2561 รพสต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
*22-25 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
*22-28 ก.ค.2561 ค่ายสุขภาพ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก) 
*26-29 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
 
เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)

1-3 ส.ค.2561 วัดป่าศรัทธาธรรม ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
3-5 ส.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
3-5 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก) 
4-5 ส.ค.2561 ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
5 ส.ค.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
*5-13 ส.ค.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
8-10 ส.ค.2561 วัดธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (คลิ๊ก)
8-10 ส.ค.2561 วัดสามัคคีชัย บ้านหนองเสาเล้า หมู่ 9 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
10-12 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
15-17 ส.ค.2561 วัดโนนแห่โพธิ์ชัย บ้านหอย หมู่ 2 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
17-19 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
17-19 ส.ค.2561 วัดศรีประสิทธิ์ บ้านหนองแกมน ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
18-19 ส.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
21-23 ส.ค.2561 วัดบ้านป่าปอ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (คลิ๊ก)
22-24 ส.ค.2561 วัดประทุมวัน บ้านเพ็กใหญ่ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
25-27 ส.ค.2561 วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์ หมู่ 8 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
24-26 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
29-31 ส.ค.2561 วัดบูรพา บ้านโนนทองหลาง หมู่ 2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)

เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 

31 ส.ค - 2 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
2-4 ก.ย. 2561 วัดอัมพวัน บ้านหนองคอง หมู่ 8 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
6-8 ก.ย. 2561 วัดประทุมวัน ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
7-9 ก.ย.2561 รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
7-9 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
9-11 ก.ย. 2561 อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
12-14 ก.ย. 2561 วัดป่าบ้านแห่ หมู่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
14-16 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
15-16 ก.ย.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
15-17 ก.ย. 2561  ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)

17-19 ก.ย. 2561 วัดโคกหย่อน บ้านหนองผือ หมู่ 7 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
21-23 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
22-24 ก.ย. 2561 วัดกลางสว่าง บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
26-28 ก.ย. 2561 ต.โน่นข่า อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
28-30 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
29-30 ก.ย.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก) 

เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)
5-7 ต.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
*13-21 ต.ค.2561 ค่ายพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)   
2-4 พ.ย.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)

*12-18 พ.ย. 2561 วัดแจ้งสว่างใน บ้านโนนหันใน ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
17-18 พ.ย.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)

เดือนธันวาคม (คลิ๊ก) 
7-9 ธ.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
15-16 ธ.ค.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)
หมายเหตุ
1.รายการที่มีเครื่องหมาย 
* บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก
 
2. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
6 มกราคม 2561 
6 ก.พ.2561 Rev.2 
11/2/2561 rev.3 
12/2/2561 rev.4 
19/2/2561 rev.5 
30/3/2561 rev.6 
28/4/2561 rev.7 
30/4/2561 rev.8 
6/5/2561 rev.9 
12/5/2561 rev.10

20/7/2561 rev.10
14/8/2561 rev.11
29/10/2561 rev.12
27/11/2561 rev.13ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคใต้ ปี 2561

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคใต้ปี 2561
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)


 เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 


*27 ม.ค.- 4 ก.พ.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช(คลิ๊ก)

เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก)

เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)

24-25 มี.ค. 2561 รพสต.ตำบลในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง (คลิ๊ก) 

เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 


เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก) 

11-13 พ.ค.2561 ที่ทำการหมู่บ้าน ตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร (คลิ๊ก)
19-20 พ.ค.2561 บ้านป้าสม อ.ควนเนียง จ.สงขลา (คลิ๊ก) 

เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)

*11-19 มิ.ย.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)

เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)
2 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (อบรมภายใน)
3-4 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (อบรมภายใน)
6-8 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)


เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
3-5 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)
*16-24 ส.ค.2561 ชุมชนทะเลธรรม อ.เมือง จ.ตรัง (คลิ๊ก)


เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 
 7-9 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)
14-16 ก.ย.2561 วัดวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา (คลิ๊ก)
*28 ก.ย.- 4 ต.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก) 


เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)


เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)     เดือนธันวาคม (คลิ๊ก) 
 *11 - 17 ธ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)
22-24 ธ.ค.2561 วัดถ้ำแสงเพชร (ด้านหลังเขา) อ.เมือง จ.กระบี่ (คลิ๊ก)

หมายเหตุ
1.รายการที่มีเครื่องหมาย 
* บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก
 
2. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
16 พฤศจิกายน 2560 
19/3/2561 rev1 
21/3/2561 rev2. 
27/3/2561 rev3. 
29/4/2561 rev4. 
21/6/2561 rev5.ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคตะวันออก ปี 2561

ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมในต่างประเทศ ปี 2561

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายต่างประเทศปี 2561
มีหลายประเทศดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง) เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 

13 ม.ค.2561 วัดพุทธรัตนาราม (วัดเคลเลอร์) เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
20 ม.ค.2561 วัดพุทธดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
20-22 ม.ค.2561 Orgelmakergracht10 Netherland (คลิ๊ก)
27 ม.ค.2561 วัดศรีนครินวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คลิ๊ก) 


เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก) 


10 ก.พ.2561 วัดพุทธรัตนาราม (วัดเคลเลอร์) เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
17 ก.พ.2561 วัดพุทธดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
24-25 ก.พ.2561 วัดพุทธราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (คลิ๊ก)

 
เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)


4 มี.ค.2561 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
18 มี.ค.2561 วัดพระมหาชนก ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
31 มี.ค.2561 วัดพุทธวิหารอัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (คลิ๊ก) 

เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 

1 เม.ย.2561 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
7 เม.ย.2561 Fuangfoo-Mittmann Meteorstr. ประเทศเยอรมันนี (คลิีก)
8 เม.ย.2561 วัดพระธาตุบัวหลวงไทย CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
15 เม.ย.2561 วัดป่าธรรมชาติ CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
15 เม.ย.2561 วัดภูริทัตตวนาราม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
22 เม.ย.2561 Luzernerstr.26 6030 Ebikon Luzern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คลิ๊ก) 


เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก)
13 พ.ค.2561 Peter-Wieland Haus Dekan Nöltner Strasse, ประเทศเยอร์มันนี (คลิ๊ก)
20 พ.ค.2561 บ้านแพทย์วิถีธรรม N.Hollywood CA91605 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)

เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)
9-10 มิถุนายน 2561 วัดธรรมนิวาส ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก) 
16-17 มิถุนายน 2561 วัดธรรมนิวาส ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก)
17 มิ.ย.2561 บ้านแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)  
30 มิ.ย.2561 วัดพุทธดัลลัส TX ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)

เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)
7-8 ก.ค.2561 Amriswillerstr.96 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คลิ๊ก)
8 ก.ค.2561 วัดเพื่อพระปรินิพพาน ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก)
14 ก.ค.2561 วัดปุญญวนาราม FL32934 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
28-29 ก.ค.2561 Orgelmakersgracht 10 ประเทศเนเธอร์แลนด์ (คลิ๊ก)

เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
4 ส.ค.2561 วัดพุทธาวาส Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
4-5 ส.ค.2561 วัดพุทธาราม วาร์บวร์ก ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก)
18 ส.ค.2561 วัดพุทธรัตนาราม (เคลเลอร์) Texas 76244 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
18-19 ส.ค.2561 Erich-Kästner-Str.41B ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก) 
19 ส.ค.2561 บ้านแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
26 ส.ค.2561 6 Rue du krappenfels 57370 Trois maisons ประเทศฝรั่งเศส (คลิ๊ก)


เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 

*4-10 ก.ย.2561 วัดพุทธรัตนาราม (วัดเคลเลอร์) TX76244  ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
*13-19 ก.ย.2561 วัดพระมหาชนก GA30223 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)


เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)
 14 ต.ค.2561 บ้านแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)     

เดือนธันวาคม (คลิ๊ก) 


14-15 ธ.ค.2561 วัดพุทธาวาส Houston Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
23 ธ.ค.2561 3817 Hidden Springs Ct. Richmond CA 97803 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)


หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
17 /1/ 2561 
6 /2/2561 rev.1 
9/2/2561 rev.2
12/2/2561 rev.3 
10/3/2561 rev.4 
28/3/2561 rev.5 
16/4/2561 rev.6 
21/6/2561 rev.7