วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคกลางและภาคตะวันตก ปี 2561กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่าย
ภาคกลางและภาคตะวันตกปี 2561
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)


 เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 

6 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
7 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
7 ม.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
*16-24 ม.ค.2561 ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
28 ม.ค.2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)

เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก)
3-4 ก.พ.2561 บ้านทุ่งน้ำไท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คลิ๊ก)
4 ก.พ.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
18 ก.พ.2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
21-25 ก.พ. 2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก) 
**25 ก.พ-3 มี.ค.2561 พุทธาภิเษก ปฐมอโศก จ.นครปฐม (คลิ๊ก)

เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)


*6-14 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก) 
23-25 มี.ค. 2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
25 มี.ค.2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
25 มี.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 
1 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม บ้านสู่แดนบุญ เขต บางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
6-8 เม.ย.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
6-8 เม.ค.2561 ค่ายสุขภาพ+กสิกรรมไร้สารพิษ สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
*21-29 เม.ย.2561 ค่ายพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
29 เม.ย.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)
 

เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก) 

4-6 พ.ค.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
6 พ.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
13-17 พ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 7 บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คลิ๊ก)

27 พ.ค. 2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
 27 พ.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)
1 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
3 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
8-10 มิ.ย.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
15 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
 21-22 มิ.ย.2561 สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อ.เมือง จ.สระบุรี (คลิ๊ก)
22 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก) 
24 มิ.ย.2561 รร.รุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)

24 มิ.ย.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)
29 มิ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)

เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)

 1 ก.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
*3-11 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
20-22 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
*27 ก.ค.- 3 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
29 ก.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
 5 ส.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
7-8 ส.ค. 2561 ร้านแพทย์วิถีธรรม นวมินทร์ 46 บวรสันติอโศก กรุงเทพ ฯ (คลิ๊ก)
17-19 ส.ค.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
*27-31 ส.ค. 2561 โรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี (คลิ๊ก)


เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 

2 ก.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
3 ก.ย.2561 ห้องประชุม(อาคารเรียน) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพล จ.กรุงเทพฯ (คลิ๊ก) 
 7-9 ก.ย.2561 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
12 - 16 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)

29-30 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 7 บ้านทุ่งน้ำไท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คลิ๊ก)
30 ก.ย.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)
 2 ต.ค.2561 สวนร่มบุญ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (คลิ๊ก)
 *3 - 10 ต.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
11 ตุลาคม 2561 ณ ร้านแพทย์วิถีธรรม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพ ฯ (คลิ๊ก)
 *26 ต.ค. - 2 พ.ย.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
 28 ต.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)     


 4 พ.ย.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
 9-11 พ.ย.2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
21 - 25 พ.ย. 2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
25 พ.ย.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

เดือนธันวาคม (คลิ๊ก) 


 2 ธ.ค.2561 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
 *6-11 ธ.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

14-16 ธ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก) 
 17-19 ธ.ค.2561 สวนร่มบุญ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (คลิ๊ก)
 *22 - 26 ธ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
 23 ธ.ค.2561 ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)

หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน ติดต่อ คุณนาง
เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก ติดต่อ คุณเอ๋
เครือข่ายภาคใต้ ติดต่อ คุณมัณฑณา
เครือข่ายภาคเหนือ  ติดต่อ คุณเอ้ 
เครือข่ายภาคตะวันออก ติดต่อ คุณเล็ก
เครือข่ายต่างประเทศ ติดต่อ คุณตั้ว


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
29 ธันวาคม 2560 
6 ก.พ.2561 Rev.2 
15/3/2561 rev.3 
16/4/2561 rev.4
1/5/2561 rev.5
16/5/2561 rev.6
26/8/2561 rev.7
23/9/2561 rev.8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น