วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมในต่างประเทศ ปี 2561

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายต่างประเทศปี 2561
มีหลายประเทศดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง) เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 

13 ม.ค.2561 วัดพุทธรัตนาราม (วัดเคลเลอร์) เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
20 ม.ค.2561 วัดพุทธดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
20-22 ม.ค.2561 Orgelmakergracht10 Netherland (คลิ๊ก)
27 ม.ค.2561 วัดศรีนครินวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คลิ๊ก) 


เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก) 


10 ก.พ.2561 วัดพุทธรัตนาราม (วัดเคลเลอร์) เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
17 ก.พ.2561 วัดพุทธดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
24-25 ก.พ.2561 วัดพุทธราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (คลิ๊ก)

 
เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)


4 มี.ค.2561 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
18 มี.ค.2561 วัดพระมหาชนก ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
31 มี.ค.2561 วัดพุทธวิหารอัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (คลิ๊ก) 

เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 

1 เม.ย.2561 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
7 เม.ย.2561 Fuangfoo-Mittmann Meteorstr. ประเทศเยอรมันนี (คลิีก)
8 เม.ย.2561 วัดพระธาตุบัวหลวงไทย CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
15 เม.ย.2561 วัดป่าธรรมชาติ CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
15 เม.ย.2561 วัดภูริทัตตวนาราม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
22 เม.ย.2561 Luzernerstr.26 6030 Ebikon Luzern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คลิ๊ก) 


เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก)
13 พ.ค.2561 Peter-Wieland Haus Dekan Nöltner Strasse, ประเทศเยอร์มันนี (คลิ๊ก)
20 พ.ค.2561 บ้านแพทย์วิถีธรรม N.Hollywood CA91605 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)

เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)
9-10 มิถุนายน 2561 วัดธรรมนิวาส ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก) 
16-17 มิถุนายน 2561 วัดธรรมนิวาส ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก)
17 มิ.ย.2561 บ้านแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)  
30 มิ.ย.2561 วัดพุทธดัลลัส TX ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)

เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)
7-8 ก.ค.2561 Amriswillerstr.96 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คลิ๊ก)
8 ก.ค.2561 วัดเพื่อพระปรินิพพาน ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก)
14 ก.ค.2561 วัดปุญญวนาราม FL32934 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
28-29 ก.ค.2561 Orgelmakersgracht 10 ประเทศเนเธอร์แลนด์ (คลิ๊ก)

เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
4 ส.ค.2561 วัดพุทธาวาส Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
4-5 ส.ค.2561 วัดพุทธาราม วาร์บวร์ก ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก)
18 ส.ค.2561 วัดพุทธรัตนาราม (เคลเลอร์) Texas 76244 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
18-19 ส.ค.2561 Erich-Kästner-Str.41B ประเทศเยอรมันนี (คลิ๊ก) 
19 ส.ค.2561 บ้านแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
26 ส.ค.2561 6 Rue du krappenfels 57370 Trois maisons ประเทศฝรั่งเศส (คลิ๊ก)


เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 

*4-10 ก.ย.2561 วัดพุทธรัตนาราม (วัดเคลเลอร์) TX76244  ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
*13-19 ก.ย.2561 วัดพระมหาชนก GA30223 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)


เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)
 14 ต.ค.2561 บ้านแพทย์วิถีธรรม CA ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)     

เดือนธันวาคม (คลิ๊ก) 


14-15 ธ.ค.2561 วัดพุทธาวาส Houston Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก) 
23 ธ.ค.2561 3817 Hidden Springs Ct. Richmond CA 97803 ประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)


หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
17 /1/ 2561 
6 /2/2561 rev.1 
9/2/2561 rev.2
12/2/2561 rev.3 
10/3/2561 rev.4 
28/3/2561 rev.5 
16/4/2561 rev.6 
21/6/2561 rev.7 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น