วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เดือนกรกฎาคม 2561


กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และกิจกรรมเครือข่าย
 เดือนกรกฏาคม 2561
มีหลายสถานที่ดังนี้

 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางทางเว็ปอีกครั้งก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ
*14-22 ก.ค.2561 บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (คลิ๊ก)
24-25 ก.ค.2561 ค่ายเจดีย์(วัดแม่แฝกหลวง) จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก) 
27-29 ก.ค.2561 พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)


 ภาคใต้
2 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (อบรมภายใน)
3-4 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (อบรมภายใน)

6-8 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)

ภาคอีสาน

3-6 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
6-8 ก.ค.2561 รพ.สต.ท่าไคร์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
7-9 ก.ค.2561 ต.หนองสองห้อง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
 8 ก.ค.2561 ตลาดน้ำ ราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก) 
11-13 ก.ค.2561 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
13-15 ก.ค.2561 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก) 
14-16 ก.ค.2561 ต.โคกม่วง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
16-19 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
19 ก.ค.2561 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
20 ก.ค.2561 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก) 
20 ก.ค.2561 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
20-21 ก.ค.2561 ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
20-22 ก.ค.2561 อาวาสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี (คลิ๊ก) 
20-22 ก.ค.2561 รพสต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
22 ก.ค.2561 รพสต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
*22-25 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
*22-28 ก.ค.2561 ค่ายสุขภาพ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก) 
*26-29 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)

ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก

กิจกรรมตลาดวิถีธรรม
 6 ก.ค.2561 ณ ร้านค้าสวัสดิการและแผง 4 หน้าตึก 84 ปี ร.พ.ศิริราช (คลิ๊ก)
11 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊ก)

หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

3. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน 
ติดต่อ คุณนาง โทร.086-853-7544, 097-3018386

เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก
ติดต่อ คุณเอ๋ โทร.089-778-4974

เครือข่ายภาคใต้  
ติดต่อ คุณมัณฑณา โทร.081-6902311
 
เครือข่ายภาคเหนือ  
ติดต่อ คุณเอ้ 081-884-8025

เครือข่ายภาคตะวันออก  
ติดต่อ คุณเล็ก

เครือข่ายต่างประเทศ 
ติดต่อ คุณตั้ว  214-868-9891 หรือ 972-365-6083

ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
6 มกราคม 2560 
4/16/2561 rev.2
28/4/2561 rev.3
1/5/2561 rev.4
29/5/2561 rev.5
1/6/2561 rev.6
9/6/2561 rev.7
19/6/2561 rev.8
25/6/2561 rev.9
28/6/2561 rev.10


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น