วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคใต้ ปี 2561

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคใต้ปี 2561
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)


 เดือนมกราคม (คลิ๊ก) 


*27 ม.ค.- 4 ก.พ.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช(คลิ๊ก)

เดือนกุมภาพันธ์ (คลิ๊ก)

เดือนมีนาคม (คลิ๊ก)

24-25 มี.ค. 2561 รพสต.ตำบลในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง (คลิ๊ก) 

เดือนเมษายน (คลิ๊ก) 


เดือน พฤษภาคม (คลิ๊ก) 

11-13 พ.ค.2561 ที่ทำการหมู่บ้าน ตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร (คลิ๊ก)
19-20 พ.ค.2561 บ้านป้าสม อ.ควนเนียง จ.สงขลา (คลิ๊ก) 

เดือนมิถุนายน (คลิ๊ก)

*11-19 มิ.ย.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)

เดือนกรกฏาคม (คลิ๊ก)
2 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (อบรมภายใน)
3-4 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (อบรมภายใน)
6-8 ก.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)


เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
3-5 ส.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)
*16-24 ส.ค.2561 ชุมชนทะเลธรรม อ.เมือง จ.ตรัง (คลิ๊ก)


เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 
 7-9 ก.ย.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)
14-16 ก.ย.2561 วัดวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา (คลิ๊ก)
*28 ก.ย.- 4 ต.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก) 


เดือนตุลาคม (คลิ๊ก)


เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)     เดือนธันวาคม (คลิ๊ก) 
 *11 - 17 ธ.ค.2561 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คลิ๊ก)


หมายเหตุ
1.รายการที่มีเครื่องหมาย 
* บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก
 
2. เพื่อเอื้อและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบข้อมูลตารางวัน และสถานที่ การจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งค่ายย่อยและค่ายใหญ่  ดังนั้นเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพในที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาคของท่าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดค่ายได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน ติดต่อ คุณนาง
เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก ติดต่อ คุณเอ๋
เครือข่ายภาคใต้ ติดต่อ คุณมัณฑณา
เครือข่ายภาคเหนือ  ติดต่อ คุณเอ้ 
เครือข่ายภาคตะวันออก ติดต่อ คุณเล็ก
เครือข่ายต่างประเทศ ติดต่อ คุณตั้ว


ค่ายสุขภาพหมอเขียวทุกค่ายในเครือข่าย
จัดอบรมฟรี

Update
16 พฤศจิกายน 2560 
19/3/2561 rev1 
21/3/2561 rev2. 
27/3/2561 rev3. 
29/4/2561 rev4. 
21/6/2561 rev5.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น